Het bewustzijn als bedrieger

Het bewustzijn als bedrieger. Een mythe ontrafeld.
(oorspronkelijke titel: Mærk verden: En beretning om bevidsthed, Gyldendal, København, 1991)

In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, controleert ons bewustzijn maar heel weinig van wat we doen, denken of voelen. In verhouding tot de totale menselijke waarneming speelt het slechts een zeer beperkte rol. Onze hersenen gooien gigantische hoeveelheden informatie weg om ons in staat te stellen de wereld om ons heen te begrijpen. Dat kost tijd, ons bewustzijn holt daarom achter de feiten aan: als een honkbalspeler bewust zou nadenken over de zwaai van zijn knuppel, dan zou hij de bal nooit raken. En wat de mens als bewust ervaart is bovendien een interpretatie: een simulatie, een illusie.

Deze enerverende inzichten brengt de Deense wetenschapsjournalist Tor Nørretranders met veel enthousiasme onder de aandacht. Het boek is een relaas over een reeks verbluffende wetenschappelijke inzichten uit uiteenlopende disciplines die een licht werpen op het verschijnsel ‘bewustzijn’ en hoeveel van het menselijk leven eigenlijk als bewust kan worden aangemerkt. Maar het is ook het verhaal over wat deze onderzoeksresultaten betekenen, welke consequenties ze hebben voor onze opvattingen over onszelf en voor onze relatie met de wereld: de vraag naar de vrije wil, de mogelijkheid de wereld echt te begrijpen en de manier waarop mensen los van de taal met elkaar kunnen communiceren.

We moeten durven beseffen, vindt Nørretranders, dat het leven rijker is dan we denken en dat de mens veel meer is dan zijn bewustzijn alleen. Het bewustzijn als bedrieger is een baanbrekend werk over een van de grootste wetenschappelijke mysteries,de menselijke geest.

uitgeverij: De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen
jaar: 2000
ISBN: 9029535644